Güncel Yazılarım

Ergen Terapisi

Korkmanın kendisi sorun değil, Korkuyla yapılan eylemler sorun. İntihar mesela; genelde gençler ergenler yapıyor, nelerden korkup da intihar ediyorlar ? Sosyal kaygılar, Ailevi meseleler ama genelde istediği gibi var olamama durumu. Korku herşeyin nedeni anahtarı ! Korku durumunda yapılan eylemleri kontrol edebilirsen medeni oluyorsun ama korkuyu aşmış olmuyorsun. Kıskançlık mesela; Kaybetme korkusu. Mantıkla düşünerek durumu kabullenebiliyorsun ama o korkuyu aşmış oluyor musun ? Kıskançlık göstermiyor olmak kıskanmadığın manasına gelir mi ? O zamanda içine atma dediğimiz durum oluyor. Sonradan da daha acı bir şekilde çıkıyor. Korkuya Farkındalık; bilgi ve bilgiyi işleyebilme yeteneğimizle ilgili. Ama 1. Elden yaşanan tecrübe, dolaylı alınan bilgiden daha etkili !! Ergenlerin hayatla ilgili kafalarındaki korkularını konuşmalı, isteklerini kendilerinin deneyimlemelerine imkan vermeliyiz.

Tanıtım

Eğitim Seminerlerim