Nöropsikolojik Yardım

Nöropsikolojik Yardım

Beyin hasarının bıraktığı etkileri kanıtlamaya yarayan bilişsel psikolojik testlerin uygulandığı programdır. Belirli kognitif alanların bozulmasından dolayı fonksiyonel değişiklikleri ölçmek için testler uygulanır. Nöropsikologlar beyin fonksiyonlarını değerlendirmek için bilimsel olarak onaylanan objektif testler kullanırlar. Nörolojik inceleme ve CT, MRI, EEG ve PET taramaları beynin yapısal, fiziksel ve metabolik durumuna bakarken, beyin fonksiyonunu değerlendirmek tek yolu ise nöropsikolojik incelemedir.
Nöropsikolojik testler basit motor performansından karışık düşünme ve problem çözmeye kadar mental işlemleri kapsamaktadır

 Stroop Testi

Enterferansa (uygun olmayan cevap eğilimi) (bozucu etkiye) karşı koyabilmeye çok duyarlı bir testtir. Farklı renklerle yazılmış sözcüklerin renklerinin tanımlanması, renkleri ifade eden sözcüklerin farklı renklerle basıldığında hangi renkle basıldığının ayırt edilmesi ilkesine dayanır. Özellikle bu son aşamadaki yavaşlamanın bir yanıtın engellenmesinde başarısızlık ya da seçici dikkatte bozulma anlamı taşıdığı bildirilmektedir.

Rey Sözel Öğrenme ve Bellek Testi

Amacı sözel öğrenmeyi ve belleği değerlendirmektir. Beş kez tekrarlanan sözcük listesinden deneğin ne kadar oranda sözcüğü kaydedebildiği ve verilen ikinci bir listenin ardından 20 dakikanın sonunda ne kadarını hatırlayabildiği değerlendirilir.

İşitsel Üçlü Sessiz Harf Sıralaması Testi

Bu test yetişkinlerde kısa süreli belleği, bölünmüş dikkati ve bilgi işleme kapasitesini ölçer. İşleyen belleği değerlendiren bir testtir.

Görsel Kopyalama Testi

Bu test 3 tane kart ve üzerlerindeki şekillerden oluşmaktadır. 3 karta da sırayla 10 saniye bakılır ve çizilmesi istenir. Her 3 karta da baktıktan sonra kartlar kapatılır. 20 dk sonra kişiden bu şekilleri tekrar çizebilmesi beklenir.

Sayı Dizisi Testi

Sayıların ileriye ve geriye doğru sayıların sıralanması ile iki bölüm şeklinde uygulanır.

İz Sürme Testi

Görsel-motor ve görsel-kavramsal olarak, yürütücü işlevlerin ölçümünde dikkat hızı, mental esnekliği, görsel tarama ve motor hızı ölçmek için kullanılır.

Sayı Sembolleri Testi

1 ile 9 arası rastgele rakamlar bulunan boş karelerden oluşur. Üst sırada her rakamın eşleştirildiği bir anahtar sembol bulunur. Teste katılan kişiden boş kutuları üzerindeki rakama karşılık gelen sembol ile olabildiğince doğru olarak doldurması istenir.

Kontrollü Kelime Çağrışım Testi

Bu test verilen bir harfle başlayan sözcüklerin öngörülen zaman içinde geri çağrılmasını değerlendirir. En sık F,A,S kelimeleri kullanılır, ülkemizde K,A,S kelimeleri kullanılır.

Bir Saat Çiz Testi

Kişiden saat çizmesi, içine sayıları yerleştirmesi ve söylenen zamanı işaretlemesi istenir. Bu test konstrüksiyonel apraksi, anlama, planlama yeteneğini test eder.

Yazar Hakkında

Uzman Psikolog Esra AYDINLI

Yorum Yap veya Soru Sor

Yorum yapmak veya soru sormak için tıklayınız

Tanıtım

Eğitim Seminerlerim